Bezpłatne badanie słuchu


W naszym gabinecie wykonujemy kompleksowe  bezpłatne badanie słuchu, którego celem jest sprawdzenie jak funkcjonuje Państwa narząd słuchu. Każde badanie poprzedza  rozmowa pomagająca ustalić charakter dolegliwości oraz dokładne sprawdzenie drożności i wyglądu zewnętrznych kanałów słuchowych za pomocą specjalnego urządzenia zwanego otoskopem.

Badania  przeprowadzają  dyplomowani protetycy słuchu z ponad 15 letnim stażem, posiadający tytuł MISTRZA PROTETYKI SŁUCHU. Badanie wykonujemy za pomocą profesjonalnej aparatury, jest proste i nie zajmuje wiele czasu.

Pojawienie się ubytku słuchu to zazwyczaj długotrwały proces, osoby , których  to dotyka  mogą  początkowo  nie zauważyć ,że  gorzej słyszą dzieje się tak, ponieważ mózg  ludzki potrafi się domyślać przy nadmiarze informacji. Wiele osób trafia do protetyka  po kilku latach od pojawienia się pierwszych  problemów ze słuchem. Ubytek  jest już wtedy zaawansowany i prowadzi do znacznego obniżenia standardu życia. Osoby cierpiące na ubytek słuchu często ignorują go i wręcz zaprzeczają jego istnieniu, uznając go za coś wstydliwego, a to bardzo poważny błąd!

Każdorazowo  wykonujemy :

  • audiometrię tonalną- przewodnictwo powietrzne i kostne oraz progi dyskomfortu

Badanie audiometryczne tonami prostymi umożliwia ocenę charakteru i głębokości niedosłuchu. Wynikiem audiometrii tonalnej jest zapis w postaci krzywych audiometrycznych-ten wykres zwany jest audiogramem.

  • audiometrię mowy-wykonujemy za pomocą testów słownych i liczbowych w celu       określenia procentowego zrozumienia mowy.

Audiometria mowy to jeden z najbardziej istotnych punktów badania audiologicznego umożliwiający ocenę utraty słuchu jako miary rozumienia mowy potocznej oraz utraty rozróżniania dźwięków mowy. Jest ono bardzo przydatne przy ocenie skuteczności dopasowania aparatu słuchowego

W celu bardziej szczegółowej oceny miejsca uszkodzenia słuchu wykonujemy dodatkowo inne testy min. próby nadprogowe: SISI, test Sullivana, próby adaptacyjne .

Po dobraniu i dopasowaniu  odpowiedniego aparatu słuchowego sprawdzamy jakość dopasowania poprzez testy w wolnym polu polegające na wykazaniu różnic w słyszeniu bez i z aparatem słuchowym bądź aparatami.