Refundacja


Firma AUDIO-SŁUCH współpracuje z różnymi instytucjami, dlatego też nasi pacjenci mogą skorzystać z różnych źródeł dofinansowań:Narodowy Fundusz Zdrowia ,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zakłady pracy, fundacje.

 

Każdemu ubezpieczonemu przysługuje dofinansowanie z NFZ :

 • osoba dorosła otrzymuje dofinansowanie raz na 5 lat, w przypadku obustronnego ubytku słuchu 2x 700 zł do aparatów słuchowych i 2x 50 zł do wkładek usznych
 • dziecko i młodzież ucząca się do 26 r.ż. otrzymuje dofinansowanie raz na 3 lata 2x 2000zł do aparatów słuchowych i 2 x 60 zł do wkładek usznych wg. zlecenia lekarza.


Aby otrzymać dofinansowanie należy:

 1. Zgłosić się do naszego punktu w celu wykonania BEZPŁATNEGO BADANIA SŁUCHU.
 2. Wizyta u lekarza rodzinnego w celu uzyskania skierowania do lekarza laryngologa.
 3. Lekarz laryngolog wypisuje wnioski na aparat słuchowy i wkładkę uszną.
 4. Potwierdzić wnioski: na aparat i wkładkę uszną w punkcie NFZ.
 5. Zgłosić się do naszego punktu w celu ich realizacji.

 

Niektóre osoby mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Nasi dyplomowani protetycy słuchu pomogą Państwu wypełnić odpowiedni wniosek o dofinansowanie.

W tym celu osoba zainteresowana dofinansowaniem powinna mieć:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o wysokości dochodów(wyciąg z konta, odcinek emerytury/renty)
 • potwierdzone zlecenie na aparat słuchowy i wkładkę uszną
 • kosztorys bądź fakturę zakupu
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt )