Refundacja


Firma AUDIO-SŁUCH współpracuje z różnymi instytucjami, dlatego też nasi pacjenci mogą skorzystać z różnych źródeł dofinansowań:Narodowy Fundusz Zdrowia ,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zakłady pracy, fundacje.

 

Każdemu ubezpieczonemu raz na 5 lat przysługuje dofinansowanie z NFZ.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

 1. Zgłosić się do naszego punktu w celu wykonania BEZPŁATNEGO BADANIA SŁUCHU.
 2. Wizyta u lekarza rodzinnego w celu uzyskania skierowania do lekarza laryngologa.
 3. Lekarz laryngolog wypisuje wnioski na aparat słuchowy i wkładkę uszną.
 4. Potwierdzić wnioski: na aparat i wkładkę uszną w punkcie NFZ.
 5. Zgłosić się do naszego punktu w celu ich realizacji.

Wysokość dofinansowania NFZ:

APARATY NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE

 

Osoba dorosła – czynna zawodowo

560 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

50 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista

560 zł x 1
(do aparatu słuchowego)

50 zł x 1
(do wkładki usznej)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana

800 zł x 1
(do aparatu słuchowego)

50 zł x 1
(do wkładki usznej)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia

1500 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

60 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynna zawodowo

2750 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)

 


APARATY NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

 

Osoba dorosła – czynna zawodowo

1050 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista

1050 zł x 1
(do aparatu słuchowego)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana

1500 zł x 1
(do aparatu słuchowego)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia

1500 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Niektóre osoby mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Nasi dyplomowani protetycy słuchu pomogą Państwu wypełnić odpowiedni wniosek o dofinansowanie :

 

W tym celu osoba zainteresowania dofinansowaniem powinna mieć:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o wysokości dochodów(wyciąg z konta, odcinek emerytury/renty)
 • potwierdzone zlecenie na aparat słuchowy i wkładkę uszną
 • nr NIP
 • kosztorys bądź fakturę zakupu
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt )